Kiedy udać się z dzieckiem do kardiologa?

Większość ludzi myśli, że problemy z sercem dotykają wyłącznie dorosłych, ale dzieci również mogą cierpieć na schorzenia kardiologiczne. Podczas gdy większość objawów ze strony serca, takich jak bóle w klatce piersiowej i kołatanie serca, jest zwykle nieszkodliwa, zdarza się, że nawracające problemy powinny zostać ocenione przez pediatrę lub kardiologa dziecięcego.

Szmery serca

Normalne bicie serca brzmi miarowo i jest powtarzalne w regularnych okresach. Szmer serca, powodujący świst lub świszczący dźwięk, należy do grupy niepokojących objawów i jest spowodowane przez krew, która przepływa szybciej niż w normalnych warunkach. Szmery serca są bardzo częste i mogą wystąpić u 1 na 4 dzieci w okresie dorastania. Nieprawidłowy szmer serca może jednak wskazywać na problem strukturalny lub wadę serca, która wymaga dalszej oceny przez kardiologa.

Czy Twoje dziecko powinno iść do kardiologa?

Pediatra może ocenić wiele cech szmerów w sercu, aby określić, czy są one normalne czy nieprawidłowe. Potrafi także określić, czy wymagana jest dodatkowa ocena przez kardiologa dziecięcego. Jeśli dziecko zostanie skierowane do specjalisty, może przejść badania przesiewowe, w tym elektrokardiogram (EKG). W czasie badania EKG lekarz przyjrzy się rytmowi serca, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych nieprawidłowych wzorców elektrycznych. Dziecko może również otrzymać echokardiogram, który jest ukierunkowanym USG serca w celu wykrycia nieprawidłowości strukturalnych.

Bóle w klatce piersiowej i kołatanie serca

Bóle w klatce piersiowej i kołatanie serca są częste u dorastających dzieci i zwykle nie stanowią powodu do niepokoju. Większość bólów w klatce piersiowej jest spowodowane rozciąganiem lub podrażnieniem mięśni i kości w klatce piersiowej. Kołatanie serca jest zwykle oznaką tego, że serce dziecka bije nieco szybciej niż zwykle. Wszystkie te objawy są zwykle nieszkodliwe i nie wskazują na poważniejszy problem z sercem.

Im szybciej zdiagnozowany problem medyczny, tym większa szansa, że leczenie zostanie wdrożone na wczesnym etapie procesu chorobowego.

ul. Żwirki i Wigury 2a, 89-620 Chojnice, tel.: 602 387 506