USG serca jako element diagnostyki kardiologicznej

Echo serca to potoczna nazwa echokardiografii serca. USG serca jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym, pozwalającym ocenić pracę serca u osób z problemami. W badaniu wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, które odbijają się od badanych struktur, co pozwala na odczytanie gotowego obrazu na monitorze. Echo serca zaliczane jest do badań diagnostyki obrazowej. Jakie są wskazania do wykonania USG serca i co należy wiedzieć na temat samego badania?

Wskazania do wykonania badania

Wskazaniem do wykonania USG serca są zaburzenia w pracy tego narządu. Mogą to być zarówno bóle, jak również problemy z rytmem bądź szmery. Monitorować należy także zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby serca oraz wady zastawek. Ponadto echokardiografia powinna być wykonywana u osób cierpiących na chorobę niedokrwienną, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia i chorobę zakrzepową.

Rodzaje echa serca

Badanie echokardiograficzne przeprowadzić można na kilka sposobów. Najpopularniejsze jest USG przezklatkowe, czyli badanie wykonywane przez ścianę klatki piersiowej. Metoda stosowana jest do rozpoznania przyczyn omdleń, szmerów serca, bolesności w klatce oraz w diagnostyce zawałów, choroby niedokrwiennej, nadciśnienia tętniczego i płucnego. Sondę echokardiogramu wprowadzić można przez gardło, wykonując przezprzełykowe echo serca. Badanie wykonywane jest w sytuacji, gdy badanie przezklatkowe nie może dostarczyć informacji potrzebnych w leczeniu pacjenta. Połączenie próby wysiłkowej EKG i badania echokardiograficznego daje metodę echokardiogramu obciążeniowego. Badanie stosowane jest w diagnostyce choroby wieńcowej serca, wad zastawkowych serca oraz kardiopatii przerostowej. Aby stworzyć lepszy obraz serca, do krwiobiegu wstrzyknąć można środek kontrastowy. Wykorzystuje się wówczas echokardiogram kontrastowy. Rodzaj zlecanego echokardiogramu zależy od ocenianego stanu serca i stopnia szczegółowości obrazów.

Diagnostyka kardiologiczna

Echo serca zaliczane jest badań diagnostyki obrazowej, zajmującej się tworzeniem obrazów zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim, za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. USG serca wykorzystuje własności ultradźwięków. Sprzęt do badania przez przesyłane fale dźwiękowe odbiera echo. Na monitorze ukazuje się obraz serca, co pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Echokardiogram pozwala ocenić położenie serca, grubość serca, wymiary i proporcje jam serca, a także budowę zastawek oraz przepływy i nieprawidłowe połączenia i przepływy pomiędzy jamami serca. Ponadto może pomóc wykryć uszkodzenia spowodowane zawałem serca, niewydolność serca, wrodzone choroby serca – wady wrodzone, które wpływają na normalne funkcjonowanie serca, problemy z zastawkami i infekcję zastawek serca.

ul. Żwirki i Wigury 2a, 89-620 Chojnice, tel.: 602 387 506