EKG wysiłkowe w Chojnicach

mężczyzna stojący na bieżni

Badanie elektrokardiograficzne składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest EKG spoczynkowe, drugą natomiast EKG wysiłkowe, które wykonywane jest na rowerze stacjonarnym lub bieżni. Elektryczna praca serca mierzona jest dzięki specjalistycznej aparaturze. Do klatki piersiowej pacjenta przyczepiane są sterylne elektrody, które łączy się następnie z urządzeniem pomiarowym. Dodatkowo w tym zabiegu diagnostycznym mierzone jest ciśnienie tętnicze za pomocą naramiennego ciśnieniomierza.

Jeśli chcą wykonać Państwo badanie elektrokardiograficzne wysiłkowe, zapraszam do umówienia się na wizytę w mojej poradni w Chojnicach. Zabieg trwa z reguły kilkadziesiąt minut, w trakcie których monitorowana jest praca serca. Elektrokardiograf rejestruje wszelkie odchylenia od linii podstawowej na krzywej EKG.

Dlaczego wykonuje się próby wysiłkowe?

Próby wysiłkowe przeprowadza się po to, aby ocenić pracę serca w momencie, gdy pacjent podejmuje aktywność fizyczną. Badanie to, w połączeniu z EKG spoczynkowym, daje pełny obraz stanu zdrowia tego narządu.

EKG wysiłkowe zalecane jest w sytuacji, gdy u pacjenta występuje podejrzenie choroby wieńcowej, a więc niedotlenienia mięśnia sercowego. Jej objawami jest przyspieszona akcja serca, ucisk na wysokości mostka, płytki oddech, osłabienie, mdłości, a także duszności. Badanie elektrokardiograficzne w trakcie wysiłku fizycznego wykonywane jest również w przypadku innych schorzeń, na przykład nadciśnienia tętniczego czy też arytmii.