Leczenie zaburzeń rytmu serca w Chojnicach

pomiar ciśnienia krwi

Sposób leczenia zaburzeń rytmu serca zależy od stanu zdrowia pacjenta. W sytuacji, gdy arytmia ma łagodny przebieg, może okazać się, że wystarczająca będzie farmakoterapia i zmiana trybu życia. Rozumie się przez to wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i włączenie do swojej rutyny umiarkowanej aktywności fizycznej. Jeśli pacjent zmaga się z poważnymi dolegliwościami, konieczne będzie zastosowanie metod inwazyjnych, na przykład wszczepienie defibrylatora lub kardiowertera.

Arytmia serca wykrywana jest podczas badania elektrokardiograficznego. Ten zabieg diagnostyczny wykorzystuje specjalne elektrody monitorujące pracę serca, a jego wynik zapisywany jest w postaci krzywej EKG.

Rodzaje arytmii serca

Do zaburzeń rytmu serca zalicza się przyspieszenie, zwolnienie i tworzenie skurczów. Wśród nich wymienić można chociażby tachykardię (częstoskurcz), bradykardię (wolniejsze kurczenie) i migotanie przedsionków. Ostatni stan jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ może doprowadzić do zatrzymania krążenia i zgonu.

Zaburzenia pracy serca występują przy chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy i cukrzycy. Mogą pojawiać się również w sytuacjach, gdy pacjent odczuwa silne emocje, na przykład stres. Mają wówczas łagodny przebieg i niekoniecznie muszą być związane ze schorzeniami serca. Jeśli jakiekolwiek objawy Państwa niepokoją, zapraszam do wizyty w moim gabinecie w Chojnicach. Przeprowadzę zabiegi diagnostyczne, aby sprawdzić, z czym wiąże się występująca u Państwa arytmia. Opracuję też ścieżkę leczenia.