Jak rozpoznać wadę serca?

człowiek łapiący się za serceWady serca — nabyte, wrodzone, proste i złożone — mogą powodować bardzo wyraźne i charakterystyczne dla danego schorzenia symptomy, ale czasem przebiegają też bezobjawowo. W celu trafnego rozpoznania zawsze konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań diagnostycznych.

Rodzaje wad serca i ich główne objawy

Objawy wad serca bywają bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od tego, z jakim rodzajem wady mamy do czynienia, jakie są jej przyczyny, w jakim okresie życia się pojawiają, jaki jest ich poziom zaawansowania itd. Niewątpliwie duże znaczenie ma indywidualna wydolność organizmu pacjenta.

Serce objęte wadą, zarówno wrodzoną, jak i nabytą, nie jest w pełni wydolne, co oznacza, że nie cechuje się optymalnym poziomem sprawności. U pacjenta mogą więc pojawiać się takie objawy jak nadmierna męczliwość, duszności (zwłaszcza po wysiłku), zaburzenia rytmu serca, omdlenia, sinica. To charakterystyczne, chociaż nie jedyne symptomy, które na wstępnym etapie mogą wskazywać na wadę serca. Pacjenci, którzy rozpoznają u siebie tego rodzaju dolegliwości, powinni niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W celu szczegółowego rozpoznania konieczne jest wykonanie badań kardiologicznych.

Do najczęstszych wrodzonych wad serca zaliczamy m.in. ubytek w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy, koarktację aorty, krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego i zastawki aorty, tetralogię Fallota.

Wybrane nabyte wady serca to m.in.: zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie lewego ujścia tęt­niczego, niedomykalność zastawki tętnicy głównej, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Diagnostyka wad serca: badania

Podstawowym badaniem kardiologicznym wykonywanym przy podejrzeniu wady serca jest echokardiografia (tzw. ECHO serca). Pozwala na szczegółowe zobrazowanie struktur serca i dużych naczyń krwionośnych przy pomocy ultradźwięków (USG). Dodatkowo może istnieć konieczność przeprowadzenia USG dopplerowskiego. Kolejnym badaniem uzupełniającym jest EKG (badanie elektrokardiograficzne), które może potwierdzić wadę serca (nie może jej jednak wykluczyć).